"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Oświadczenia

 • Propozycje zmian w delegowaniu sędziów do poprawy

  Propozycje zmian w delegowaniu sędziów do poprawy | 2024-05-22

  Forum Obywatelskiego Rozwoju przedstawiło opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (UC35), przedstawionego przez Ministra Sprawiedliwości. W założeniu jego autorów, projekt ma dostosować polskie prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2021 roku, w którym zakwestionowano polskie przepisy dające ministrowi szerokie uprawnienia, jeśli chodzi o delegowanie i zakończenie delegowania sędziów sądów powszechnych – co z kolei może wpływać na ich niezawisłość.

  więcej
 • STANOWISKO ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH w sprawie poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o KRS

  STANOWISKO ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH w sprawie poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o KRS | 2024-05-15

  Przywrócenie Krajowej Rady Sądownictwa do składu zgodnego ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi jest kluczowe dla odbudowy praworządności w Polsce. Bez tego pełne wykonanie wiążących Polskę wyroków europejskich trybunałów nie będzie możliwe. Funkcjonowanie KRS w obecnym kształcie utrwala stan niezgodny z prawem, gdyż umożliwia nominowanie przez ten organ sędziów, których niezawisłość i bezstronność są podważane i których zasiadanie w składzie sądu nie gwarantuje prawa do sprawiedliwego procesu. Prowadzi to do kwestionowania wydawanych przez nich orzeczeń – na płaszczyźnie zarówno krajowej, jak i europejskiej.

  więcej
 • STANOWISKO Forum Obywatelskiego Rozwoju do projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart

  STANOWISKO Forum Obywatelskiego Rozwoju do projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart | 2024-04-22

  Program kredytu mieszkaniowego #naStart ma według deklaracji projektodawcy pomóc w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych w szczególności młodych ludzi, którzy nie posiadają jeszcze mieszkania. Ma być odpowiedzią na problemy z niską zdolnością kredytową, wynikającą z relatywnie wysokich stóp procentowych. Jak w przypadku wszystkich tego typu programów projektodawca skupia się na sytuacji beneficjentów. Tymczasem program ten, co charakterystyczne dla interwencji państwa, niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla innych obywateli.

  więcej
 • APEL ZPP i FOR: Nowy porządek (de)regulacyjny - pięć rozwiązań poprzedniej władzy, które należy jak najszybciej uchylić

  APEL ZPP i FOR: Nowy porządek (de)regulacyjny - pięć rozwiązań poprzedniej władzy, które należy jak najszybciej uchylić | 2024-03-26

  Trzeci kwartał 2015 roku był początkiem zmiany podejścia polityków do roli państwa. Jedną z jego cech było coraz śmielsze przekonanie o słuszności interwencji państwa w wiele dziedzin życia gospodarczego, czego wyrazem były kolejne ustawy. Często zmiany te nie były oparte na rzetelnych danych i dowodach, a nowe regulacje wprowadzano z naruszeniem podstawowych wymogów procesu legislacyjnego i z pominięciem głosu obywateli. Najbardziej naganne praktyki tworzenia prawa w ostatnich latach opisało Forum Obywatelskiego Rozwoju w opublikowanym niedawno raporcie Polityka publiczna oparta na dowodach. Ocena Polski, zaś kluczowe rekomendacje w zakresie naprawy procesu legislacyjnego przedstawił Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w swoim styczniowym memorandum.

  więcej
 • Propozycje poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

  Propozycje poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa | 2024-03-26

  W ubiegłym miesiącu FOR przedstawił opinię do rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Po licznych zmianach, propozycja trafiła do Sejmu, który zdecydował o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego nad projektem. W związku z tym, na bazie 28 rekomendacji przedstawionych przez nas w opinii, przygotowaliśmy ponad 30 poprawek do aktualnej wersji projektu. Proponowane przez nas zmiany koncentrują się na zwiększeniu demokratycznej legitymacji procesu wyboru sędziów do KRS, jak i poprawie bieżącego funkcjonowania tego organu – m.in. przez ograniczenie konfliktu interesów członków Rady i zapewnieniu, że jej prace będą bardziej transparentne.

  więcej
 • APEL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH o przeprowadzenie wysłuchania publicznego nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

  APEL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH o przeprowadzenie wysłuchania publicznego nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa | 2024-03-06

  Jako przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz demokracji, rządów prawa oraz ochrony praw i wolności człowieka, zwracamy się do Pań Posłanek i Panów Posłów z apelem o przeprowadzenie wysłuchania publicznego nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

  więcej
 • Opinia FOR do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

  Opinia FOR do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa | 2024-02-12

  Opiniowany projekt ma na celu rozwiązanie problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa (KRS, Rada) od władzy politycznej. Projekt, jako jeden z kluczowych z punktu widzenia powrotu do wartości państwa prawnego, powinien zawierać ambitne, przemyślane i innowacyjne rozwiązania budujące autonomię i zaufanie do KRS w długim terminie. Prezentowane w dalszej części rekomendacje, dotyczące ponadto kwestii nieporuszanych w projekcie, powinny przyczynić się do osiągnięcia tego stanu.

  więcej
 • Przedstawiciele FOR na spotkaniu na temat konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych w KPRM

  Przedstawiciele FOR na spotkaniu na temat konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych w KPRM | 2024-02-05

  Pod koniec stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli wiodących organizacji pozarządowych z członkami rządu. Przedmiotem spotkania była poprawa procesu stanowienia prawa.

  więcej
 • Licznik Długu publicznego niedługo w nowej lokalizacji. Tablica LED przy rondzie Dmowskiego zakończyła działalność

  Licznik Długu publicznego niedługo w nowej lokalizacji. Tablica LED przy rondzie Dmowskiego zakończyła działalność | 2024-02-02

  W dniu 31 stycznia o godzinie 14:30, tablica LED umieszczona przy rondzie Dmowskiego, na której dotychczas wyświetlany był Licznik Długu Publicznego, zakończyła swoją działalność. Obecnie na terenie, na którym znajdowała się tablica, trwają prace budowlane.

  więcej
 • Apel środowisk wolnościowych z inicjatywy Warsaw Enterprise Institute: ocalcie nasz głos w sieci!

  Apel środowisk wolnościowych z inicjatywy Warsaw Enterprise Institute: ocalcie nasz głos w sieci! | 2023-03-24

  Jeszcze w tym roku może wejść w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej “w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej”, które silnie ograniczy swobodę wymiany poglądów w sieci. Uderzy ono w treści publikowane przez instytucje społeczeństwa obywatelskiego, twórców internetowych oraz zwykłych użytkowników internetu.

  więcej