"Skutecznie promujemy wolność"

EN

30 lat Wolności

To szeroki projekt edukacyjny, mający na celu uświadomienie Polakom, jak wielką rolę dla rozwoju Polski odegrały przemiany polityczne i gospodarcze sprzed 30 lat.

Projekt można wesprzeć przez zakup cegiełek na stronie Wolność 2019 do 30 kwietnia 2019 r.

W ramach projektu planujemy następujące działania:

1. Wirtualne muzeum 1989, portal popularyzujący wśród młodzieży wiedzę o transformacji politycznej i gospodarczej po 1989 roku w Polsce

2. Kampania społeczna skierowana do młodych ludzi

3. Przedsiębiorca jako Bohater Transformacji, czyli cykl filmowy o roli przedsiębiorców w sukcesie polskiej gospodarki

4. Komiksy Ekonomiczne, specjalne wydanie projektu edukacyjnego Fundacji FOR

5. Wyjątkowa książka “Lech, Leszek. Wygrać wolność”, która zostanie wydana przez Grupę Wydawniczą ZNAK pod red. Katarzyny Kolendy-Zaleskiej i we współpracy z Instytutem Lecha Wałęsy

6. Portal "Polski cud gospodarczy: droga na Zachód" zawierający:

  • Wykres ukazujący poziom życia Polaków w latach 1918-2019
  • Mapę przedstawiającą poziom życia, wolności gospodarczej i liberalnej demokracji w Europie

7. Raport "Jak dogonić Zachód" - ogłoszenie raportu z okazji 30. rocznicy ogłoszenia Planu Balcerowicza

 

Wirtualne Muzeum 1989 - wyjątkowy portal wiedzy dla młodzieży

Jak pokazują badania oraz rozmowy przeprowadzone z nauczycielami, uczniowie szkół, mimo włączenia tematu transformacji do podstawy programowej, posiadają praktycznie zerową wiedzę na temat przemian zapoczątkowanych w 1989 roku. Dodatkowo, najczęściej nie wystarcza czasu, aby z programem szkolnym dojść dalej niż do 1945 roku. Polscy uczniowie nie uczą się w szkole historii PRL-u, nie mówiąc już o transformacji. Nauczyciele WOS-u i historii wskazują też na brak materiałów, z których mogliby skorzystać, aby w atrakcyjny i przystępny sposób poprowadzić lekcje dla młodzieży.

Takiej opowieści o polskiej transformacji dotąd nie było. Wydarzenia roku 1989 są przedstawione w formie wirtualnego muzeum, dostępnego dla każdego posiadacza komputera lub smartfonu. Widz-internauta poznaje przeszłość „zanurzając się” w zrekonstruowane techniką 3D przestrzenie historyczne: m.in. wnętrze peerelowskiego mieszkania, salę obrad Okrągłego Stołu, sztab wyborczy „Solidarności” w dawnej kawiarni „Niespodzianka”. Wystawa - skierowana przede wszystkim do uczniów i studentów – łączy nowoczesną formę przekazu z wyczerpującą narracją historyczną. Uzmysławia skalę gospodarczej i cywilizacyjnej zapaści, w jakiej znalazła się PRL pod koniec lat 80. Pokazuje również zasługi solidarnościowej opozycji w przeprowadzeniu Polski od dyktatury i centralnego planowania do demokracji i wolnego rynku – a zwłaszcza rolę planu Balcerowicza w uwolnieniu naturalnej aktywności społeczeństwa. Dla widza stanie się jasne, że przeobrażenia polityczne sprzed 30 lat były właśnie „transformacją” państwa, torującą Polsce drogę do Unii Europejskiej.

Kolejne „sale” muzeum będą odsłaniane w trzech etapach:

  • 4 czerwca z okazji rocznicy wyborów,
  • 12 września z okazji powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego
  • 17 grudnia z okazji ogłoszenia Planu Balcerowicza.

Redaktorem merytorycznym Wirtualnego Muzeum 1989 został dr Piotr Osęka, wybitny polski historyk, którego zainteresowania badawcze to przede wszystkim najnowsza historia Polski.

Komiksy Ekonomiczne - specjalne wydanie

„Komiksy ekonomiczne” to projekt, który FOR realizuje od 2009 roku dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Santander Bank Polska S.A., a od 2018 roku także firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Celem konkursu jest przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką w przystępnej dla młodych ludzi formie komiksowej. Z roku na rok projekt cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy rosnąca liczba jego uczestników: zarówno rysowników biorących udział w konkursie na komiks ekonomiczny, jak i uczniów – uczestników warsztatów – oraz nauczycieli korzystających z organizowanych przez nas szkoleń i konferencji.

Konkurs otwarty jest zarówno dla profesjonalnych rysowników, jak i dla amatorów, dla których może stać się początkiem kariery. Każdego roku ze zwycięskich prac tworzona jest antologia komiksowa, która w formie papierowej trafia bezpłatnie do szkół w całej Polsce.

X edycja konkursu na Komiks Ekonomiczny dotyczyła tematyki transformacji politycznej i gospodarczej w Polsce po 1989 roku - uczestnicy mogli wybrac jeden z pięciu tematów: 

  • Wielki sukces Polski po 1989 – czyli co zawdzięczamy transformacji gospodarczej
  • PRL a Polska po transformacji – znajdź różnice!
  • W kierunku Zachodu - droga Polski do NATO i Unii Europejskiej
  • Rozwój bankowości po 1989 r.
  • Korzyści z transformacji - poprawa ochrony i stanu środowiska naturalnego w Polsce po 1989 r.

Formularz do zamówienia X edycji Komiksów Ekonomicznych

"Lech. Leszek. Wygrać wolność" - najważniejsza rozmowa 2019 roku!

30 lat temu Polacy zdecydowali, że wolność jest najważniejsza. Wolną Polskę budujemy wspólnie –przedsiębiorcy, ludzie kultury, działacze społeczni, wszyscy obywatele.

Wolność ma fundamentalne znaczenie dla polskiej demokracji. W 1989 roku podwaliny pod przyszły sukces Polski położyło wiele osób, w tym Lech Wałęsa, twórca „Solidarności” i późniejszy prezydent RP oraz Leszek Balcerowicz, autor polskiej transformacji gospodarczej.

Czym jest wolność dla dwóch architektów polskiej demokracji? W jaki sposób ich działania i decyzje doprowadziły do demokratycznych przemian w Polsce? I czy wolność jest dana raz na zawsze?

Na te i inne ważne pytania odpowiada książka, będąca zapisem pierwszej rozmowy autorów polskiej transformacji, której wydanie jest niemożliwe bez Państwa wsparcia. 

Spotkania autorskie:

3 czerwca 2019 r., Gdańsk - pierwsze spotkanie wokół książki z udziałem Lecha Wałęsy, Leszka Balcerowicza, Katarzyny Kolendy-Zaleskiej oraz Agaty Stremeckiej

7 czerwca 2019 r., Empik Silesia, Katowice - spotkanie autorskie z Leszkiem Balcerowiczem

17 czerwca 2019 r., Empik Junior, Warszawa - premiera książki z udziałem Lecha Wałęsy, Leszka Balcerowicza i Katarzyny Kolendy-Zaleskiej

13 sierpnia 2019 r.,Książnica Polska Księgarnia, Centrum Książki, Olsztyn - Spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem

3 września 2019 r., Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Szczecin - Spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem

14 września 2019 r. Igrzyska Wolności 2019, Łódź - Spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem

15 września 2019 r. Podkowa Leśna - Spotkanie z Lechem Wałęsą, Leszkiem Balcerowiczem i Katarzyną Kolendą Zaleską

16 września 2019 r. Łaski Dom Kultury, Łask - Spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem

30 września 2019 r. Klub Myśli Obywatelskiej, Gdańsk - Spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem

1 października 2019 r. Olkusz - Spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem

3 października 2019 r. Ruda Śląska - Spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem

4 października 2019 r. Rzeszów - Spotkanie z Lechem Wałęsą i Leszkiem Balcerowiczem

KUP KSIĄŻKĘ

Więcej informacji o książce można znaleźć na dedykowanej stronie

Wydarzenia towarzyszące

Obchody Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku

W dniach 1-4 czerwca 2019 r. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju wraz z Leszkiem Balcerowiczem uczestniczyła w obchodach Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku.

Podczas obchodów odbyło się pierwsze spotkanie wokół książki "Lech. Leszek. Wygrać wolność" z udziałem autorów - Lecha Wałęsy, Leszka Balcerowicza i Katarzyny Kolendy-Zaleskiej - prowadzone przez prezes FOR-u, Agatę Stremecką. Eksperci FOR wzieli również udział w licznych panelach i debatach m.in.: na temat zakazu handlu w niedziele, wolnych sądów i praworządności, rozwoju polskiej gospodarki, mitów dotyczących transformacji gospodaczej, a także ekologii i ekonomii.

Galeria zdjęć z obchodów

Spotkanie Lecha Wałęsy i Leszka Balcerowicza z Madeleine Albright 8 marca w Warszawie z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do NATO

Z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO w tym tygodniu do Polski przyjechała, na zaproszenie kilku organizacji pozarządowych, prof. Madeleine Albright, b. Sekretarz Stanu USA, jedna z architektów przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO w 1999 roku. Podczas krótkiej wizyty wzieła udział w kilku inicjatywachzwiązanych z ww. wydarzeniami, a w piątek 8 marca wygłosiła wykład na Uniwersytecie Warszawskim.

W tym dniu spotkała się również z Prezydentem Lechem Wałęsą i Leszkiem Balcerowiczem, polskimi bohaterami czasów transformacji. Wydarzenie zorganizowały Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Fundacja Instytut Lecha Wałęsy

Na początek prezydent Lech Wałęsa powitał sekretarz Madeleine Albright i podziękował jej za pomoc w budowaniu nowego świata: „Wspólnie zamknęliśmy w świecie podziały na bloki państw. Zaczęliśmy epokę intelektu, informacji, globalizacji". Do podziękowań przyłączył się Leszek Balcerowicz, który zauważył, że „wszyscy kochają słowo «demokracja», dyktatorzy również". Jednak, jak dodał, „nam chodzi o liberalną demokrację, na którą składają się trzy elementy: rządy prawa (w tym niezależny wymiar sprawiedliwości), wolności obywatelskie i wolność gospodarcza". Podkreślił, że „nie ma demokracji w gospodarce zdominowanej przez państwo". Sekretarz Madeleine Albright była zachwycona, że może wziąć udział w rozmowach z osobami o tak wielkich zasługach dla polskich reform. Wspomniała swój pobyt w Polsce w listopadzie 1981 roku, gdy poznała Lecha Wałęsę: „Uważam, że jest Pan najlepszym w historii mówcą przemawiającym do robotników. Wielką przyjemnością było Pana słuchać. Jestem zwolenniczką «Solidarności». Zawsze chętnie tutaj wracam".

Prof. Madeleine Albright została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2009 r.) i uhonorowana Prezydenckim Medalem Wolności przez prezydenta USA, Baracka Obamę (2012 r.). Obecnie jest profesorem stosunków międzynarodowych na Georgetown University w Waszyngtonie. W ramach wizyty w Warszawie będzie także promować najnowszą książkę swojego autorstwa, pt." Faszyzm. Ostrzeżenie", która w Polsce ukazała się nakładem Wydawnictwa POLTEXT.