"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Monitor Wolności Gospodarczej

Monitor to projekt Forum Obywatelskiego Rozwoju, który ma ostrzegać przed propozycjami nowych regulacji, ze szczególnym naciskiem na te najbardziej niebezpieczne, mające największe szanse wejścia w życie, bo zgłaszane przez rząd. 

Ograniczenia wolności gospodarczej mogą przybierać najróżniejsze formy. Rząd wprost może zakazywać określonych rodzajów działalności, ale może też ograniczać wolność gospodarczą w bardziej wyrafinowany sposób, np. ustalając ceny maksymalne i minimalne albo poprzez regulacje podatkowe preferując jedne firmy względem innych. Na potrzeby projektu przyjęliśmy podział ograniczeń wolności gospodarczej zgodny z przygotowywanym przez OECD wskaźnikiem PMR, który analizuje ograniczenia konkurencji. 

Za ograniczeniami wolności gospodarczej i konkurencji stoją grupy interesów, które dzięki takim ograniczeniom odnoszą wymierne korzyści. Może wydawać się paradoksem, że przy ogólnym haśle deregulacji wciąż są uchwalane nowe ustawy ograniczające wolność gospodarczą. Paradoks jest tylko pozorny – za każdym ograniczeniem wolności gospodarczej i konkurencji stoją konkretne grupy osób, które na nich korzystają. Jednym z celów Monitora jest rzetelne pokazywanie kto traci, a kto zyskuje na poszczególnych ograniczeniach wolności gospodarczej.

Jeśli wiesz o interesującej kwestii, którą powinien poruszyć Monitor, możesz zgłosić nam swoją propozycję poprzez specjalny formularz.

Odwiedź www.monitor.for.org.pl i dowiedz się więcej.