"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Najnowsze publikacje

 • Komunikat 15/2024: Babciowe – koszty niewspółmierne do efektów

  Komunikat 15/2024: Babciowe – koszty niewspółmierne do efektów | 2024-05-22

  Każda propozycja, szczególnie ta obciążająca budżet państwa i kieszenie podatników, powinna być porządnie przemyślana. W pierwszej kolejności należy zdefiniować problem, który zamierza się rozwiązać, a następnie wybrać odpowiednie ku temu środki. Jak jest w przypadku programu „Aktywny rodzic”?

  więcej
 • Propozycje zmian w delegowaniu sędziów do poprawy

  Propozycje zmian w delegowaniu sędziów do poprawy | 2024-05-22

  Forum Obywatelskiego Rozwoju przedstawiło opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (UC35), przedstawionego przez Ministra Sprawiedliwości. W założeniu jego autorów, projekt ma dostosować polskie prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2021 roku, w którym zakwestionowano polskie przepisy dające ministrowi szerokie uprawnienia, jeśli chodzi o delegowanie i zakończenie delegowania sędziów sądów powszechnych – co z kolei może wpływać na ich niezawisłość.

  więcej
 • Komunikat 14/2024: Polska z najwyższą płacą minimalną w Unii Europejskiej

  Komunikat 14/2024: Polska z najwyższą płacą minimalną w Unii Europejskiej | 2024-05-21

  Płaca minimalna w Polsce jest w ujęciu nominalnym dziesiątą najwyższą w Unii Europejskiej. Spośród krajów regionu wyższa jest jedynie w Słowenii. Tymczasem przeciętne wynagrodzenie w Polsce jest czwartym najniższym wśród państw Unii Europejskiej. Mniej zarabiają jedynie Bułgarzy, Rumuni i Węgrzy. W żadnym innym kraju UE minimalne wynagrodzenie nie rośnie w tak szybkim tempie.

  więcej
 • STANOWISKO ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH w sprawie poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o KRS

  STANOWISKO ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH w sprawie poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o KRS | 2024-05-15

  Przywrócenie Krajowej Rady Sądownictwa do składu zgodnego ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi jest kluczowe dla odbudowy praworządności w Polsce. Bez tego pełne wykonanie wiążących Polskę wyroków europejskich trybunałów nie będzie możliwe. Funkcjonowanie KRS w obecnym kształcie utrwala stan niezgodny z prawem, gdyż umożliwia nominowanie przez ten organ sędziów, których niezawisłość i bezstronność są podważane i których zasiadanie w składzie sądu nie gwarantuje prawa do sprawiedliwego procesu. Prowadzi to do kwestionowania wydawanych przez nich orzeczeń – na płaszczyźnie zarówno krajowej, jak i europejskiej.

  więcej
 • Komunikat 13/2024: Krajowe prawa jazdy dla cudzoziemców – poważne konsekwencje niepoważnej wrzutki

  Komunikat 13/2024: Krajowe prawa jazdy dla cudzoziemców – poważne konsekwencje niepoważnej wrzutki | 2024-05-07

  26 maja 2023 roku Sejm przegłosował ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw prowadzącą do znaczących zmian dla przedsiębiorców prowadzących działal-ność w zakresie przewozów drogowych. Na etapie prac sejmowych nad nowelizacją dokonano tzw. wrzutki poselskiej, która dodała problematyczny przepis z pominięciem oceny skutków regulacji i konsultacji spo-łecznych. Projekt w finalnym brzmieniu poparli niemal wszyscy posłowie (przeciw głosowało jedynie trzech posłów z koła Wolnościowcy, wstrzymali się posłowie Konfederacji i 8 posłów klubu Lewicy).

  więcej
 • STANOWISKO Forum Obywatelskiego Rozwoju do projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart

  STANOWISKO Forum Obywatelskiego Rozwoju do projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart | 2024-04-22

  Program kredytu mieszkaniowego #naStart ma według deklaracji projektodawcy pomóc w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych w szczególności młodych ludzi, którzy nie posiadają jeszcze mieszkania. Ma być odpowiedzią na problemy z niską zdolnością kredytową, wynikającą z relatywnie wysokich stóp procentowych. Jak w przypadku wszystkich tego typu programów projektodawca skupia się na sytuacji beneficjentów. Tymczasem program ten, co charakterystyczne dla interwencji państwa, niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla innych obywateli.

  więcej